Tâm sự


NẾU KHÔNG SINH RA TRONG GIA ĐÌNH TỪ VẠCH XUẤT PHÁT THÌ HÃY GIÚP CON BẠN VƯỢT QUA VẠCH XUẤT PHÁT!
Phụ nữ nên nhớ: Chỉ cần tiền trong túi, những thứ khác tự khắc chung thủy
1